جدید
زیر سطحی 1
خانه دفتر تلفن


عمده فعالیت های شرکت
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان پژوهشکده زیر سطحی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دارای شماره ثبت 18746 به تاریخ 1381/02/09 و شناسه ملی 10260396458 بوده که طی 17 سال سابقه خود اقدامات و فعالیتهایی را انجام داده است
فعالیت های در دست اقدام:
از فعالیت عمرانی دردست اقدام شرکت می توان به اجرای عملیات فونداسیون پروژه مسکونی 52 واحدی آوین 6 واقع در اصفهان، خیابان آل بویه اشاره نمود

صفحه نخست

ارتباط با تعاونی

دفتر اصفهان
شماره تماس : ۰۳۱۴۵۲۲۹۱۵۰
تلفکس : ۰۳۱۴۵۲۲۹۱۵۰
دفتر شاهین شهر
شماره تماس : ۰۳۱۴۵۲۲۹۱۵۰
تلفکس: ۰۳۱۴۵۲۲۹۱۵۰
پست الکترونیکی
ایمیل : info@zirsathi.ir
Top
برای گفتگو کلیک نمایید