جدید
زیر سطحی 1
خانه دفتر تلفن


2 ماه قبل (پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸)

49 0
فعالیت های در دست اقدام:
از فعالیت عمرانی دردست اقدام شرکت می توان به اجرای عملیات فونداسیون پروژه مسکونی 52 واحدی آوین 6 واقع در اصفهان، خیابان آل بویه اشاره نمود

ارتباط با تعاونی

دفتر اصفهان
شماره تماس : ۰۳۱۴۵۲۲۹۱۵۰
تلفکس : ۰۳۱۴۵۲۲۹۱۵۰
دفتر شاهین شهر
شماره تماس : ۰۳۱۴۵۲۲۹۱۵۰
تلفکس: ۰۳۱۴۵۲۲۹۱۵۰
پست الکترونیکی
ایمیل : info@zirsathi.ir
Top
برای گفتگو کلیک نمایید